۱۴۰۰-۰۳-۲۸

انتخاب

در زندگی، همه‌ی ما هر روز و در همه حال در حال انتخاب هستیم اینکه به چه چیزهایی فکر کنیم اینکه چه چیزی بپوشیم اینکه چه […]
۱۴۰۰-۰۳-۲۱

چگونه فرد خلاقی باشیم؟

خلاقیت داشتن فواید بسیاری دارد که برخی از آنها موارد زیر است: “مانع از تکرار می شود و به هر چیز تازگی می بخشد مانع از […]
۱۴۰۰-۰۳-۱۴

هنر نگه داشتن حال خوب

سلام حالت چطور است؟ خوبی؟ اگر خوب هستی که چه عالی، امیدوارم همیشه اینگونه باشی، اما اگر نه، این مقاله کمک می کند حالت خوب شود […]
۱۴۰۰-۰۳-۰۷

چگونه اتفاقات پیرامون خود را کنترل کنیم و بهترین عکس‌العمل را از خود نشان دهیم؟

ممکن است گاهی در دنیای مجازی باشیم اما بیشتر اوقات در دنیای واقعی زندگی می کنیم که دنیای مجازی نیز بخش از آن است در این […]