مأموریت+

1402-09-03

وظایف زن ها در خانواده

روحیه خانم‌ها، دخترها و در کل زن‌ها متفاوت از مردها می‌باشد، این را هر همسر، پدر، فرزند پسر و برادری با کمی دقت متوجه می‌شود که […]
1402-08-26

چه مواردی باعث می شود به اوج شکوفایی برسیم؟

همه‌ی ما خواهان داشتن زندگی خوب هستیم که از آن رضایت داشته باشیم، برای رسیدن به آن نیاز است خود را شکوفا کنیم، وقتی شکوفا شویم […]
1402-08-19

فرهنگ عمومی چیست و چه اهمیتی دارد؟

آنچه می‌تواند باعث اصالت و هویت شود و به رشد و پیشرفت جامعه کمک نماید فرهنگ عمومی‌ست. شخصیت اجتماعی مردم یک جامعه نیز در فرهنگ عمومی […]
1402-08-12

با نوجوان خود چگونه رفتار کنیم تا به بهترین شکل موجب رشد او شویم؟

دوران نوجوانی نقش بسیار مهمی در ساختن آینده‌ی هر فرد داشته است و دارد، دلیل آن این است که “دل نوجوان مانند زمین خالى و آماده […]