1398-06-29

یه دریایی ام

کنارِ تو سرگرمِ آرامشم ای تو همه ی خواهشم فراوونی تویِ قلبِ شهر مثلِ ماه تو آسمونِ شب من با تو سکوت و تو من با […]
1398-03-13

عُلومِ غیب

عالِم به عُلومِ غیب گشتی چون شمع به آن خانه کنشتی ۱۳۹۷/۳/۱۰ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا
1398-03-02

ساعتِ دلتنگیِ ما، دو و ده دقیقه ی صبح

برخیز که وقتِ شراب رسیده است چند ساعتی دل از دوریِ یار عذاب کشیده است خواب از خیالِ خُمار بردار باز که ساعتِ شیداییِ ما فرا […]
1398-03-02

مسیرِ نور

یکی ذکر می گفت یکی مردِ حق بود یکی در تکاپوی دیدارِ حق بود ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ پی نوشت: به عمل کار برآید به سخن دانی نیست/ سعدی […]