امام حسین(ع)

1402-05-06

بهای ایمان

اعتقاد قلبی به وجود خداوند ایمان نام دارد که امری مقدس است و ایمان به خداوند بهایی دارد بهایی که باید آن را در مسیر زندگی‌مان […]
1401-05-21

وحدت عاملِ موفقیت

یک وجه موفقیت در انجام هر کاری اتحاد است و از دل اتحاد همکاری به وجود می آید که اگر این دو نباشند آنچنان که باید […]
1400-05-29

بیداری از جنس نور

در این سال‌ها با کاروان امام حسین(ع) همراه بودیم پای مکتب او نشستیم و چند درس مهم را با هم مرور کردیم از عقل و عشق […]
1398-06-22

آسمانی ها

سالها بود می خواستم بدانم که چرا امام حسین(ع) اینقدر مقام بالایی دارد؟ این همه شور و حال و های و هوی در محرم برای چیست؟ […]