گنجی در دل

تو از پی چه هستی؟ گنج در دلِ خود داری

گنجی که نهان باشد گر بگردی به دست آری

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۲۳

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر