مهمترین راز برقراری ارتباط صمیمی و پایدار با دیگران چیست؟

خودت را جدی بگیر
1400-02-24
دنیا تا همیشه به مأموریتی ها بدهکار است
1400-02-24

مهمترین راز برقراری ارتباط صمیمی و پایدار با دیگران چیست؟

چگونه روابط بسیار گرم و طولانی مدتی با دیگران برقرار کنیم؟

چگونه کاری کنیم که دیگران بخواهند با ما هم صحبت شوند و در کنار ما راحت باشند؟

پاسخ این دو سوال می تواند استحکام فوق العاده‌ای در روابط ما با دیگران ایجاد نماید، در اینجا “دیگران” هر فردی می باشد که برای ما مهم است و دوست داریم او در زندگی ما نقش پُر رنگی داشته باشد و با صمیمیت با ما در ارتباط پایدار و طولانی مدت باشد؛ اعضای خانواده، دوستان، پرسنل، همکاران و دیگر افراد اجتماع کلمه‌ی “دیگران” را در بر می گیرد

جدا از رعایت اصول برقراری ارتباط با دیگران که شامل موارد بسیاری می شود، مانند: “شنونده‌ی خوبی بودن، درک نمودن طرف مقابل، اهمیت دادن به او، صحبت ها و کارهایش و بسیاری نکته های ریز دیگر” کاری که می توان انجام داد تا روابط ما با دیگران روابطی گرم، صمیمی و پایدار باشد و آنها احساس راحتی در کنار ما داشته باشند این موضوع مهم است که چند وقت پیش متوجه آن شده ام و آن این است که جدا از اینکه افراد مهم زندگی ما چه کسانی هستند و نقش آنها در زندگی ما چیست، مانند پدر، مادر، فرزند، هر یک از اقوام، دوستان، پرسنل، همکاران، همسایگان و دیگر افراد اجتماع، “باید برای هر یک از آنها همانند یک دوست صمیمی و خوب باشیم”

برای مثال: اگر پدر و یا مادر هستیم، برای هر یک از اعضای خانواده ی خود چه همسر و چه فرزندان مانند یک دوست باشیم نه صرفا به عنوان یک پدر و یا مادر و همسر که مسئولیت هایی در این سه نقش بر عهده دارد و به آنها عمل می کند

همه‌ی ما قطعا یک دوست صمیمی داریم که رابطه‌ی خویشاوندی با او نداریم اما در کنار او بسیار راحتیم و صحبت هایمان را به راحتی با او در میان می گذاریم

اگر هر یک از ما هم جدا از نقش هایی که در زندگی بر عهده داریم چه پدر باشیم، چه مادر، چه برادر، چه خواهر و…، به عنوان یک دوست صمیمی و خوب در کنار افراد مهم زندگی‌مان باشیم نحوه‌ی برقراری ارتباط ما با آنها به شدت تغییر می کند و روابط بسیار بهتر، گرم‌تر، صمیمی‌تر و پایدارتری صورت می گیرد و این موضوعِ بسیار مهمی در زندگی روزمره‌ی هر یک از ما است

چرا این موضوع این‌قدر مهم است؟

۱- چون یکی از اولین مراحل برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران، دوست صمیمی و خوب بودن برای آنهاست، “یک همراه، همنشین و مشاور و راهنمای خوب” و تا زمانی که آنها اول از همه ما را به عنوان یک دوستی صمیمی و خوب در نظر نگیرند اهمیت چندانی به صحبت ها و درخواست‌ها و راهنمایی های ما نمی دهند و به نوعی از ما حرف شنوی ندارند

۲- بنابراین برای اینکه رابطه ای عالی را با هر انسانی برقرار نماییم، جدا از اینکه آن فرد چه نقشی در زندگی ما دارد و ما چه نقشی در زندگی او داریم که ممکن است پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همسر، دیگر اقوام، پرسنل، همکاران، همسایگان و… باشد باید تمام این نامگذاری ها را کنار بگذاریم و برای او در هر نقشی که در زندگی ما دارد و همچنین هر نقشی که ما در زندگی او داریم به عنوان یک دوست و رفیق صمیمی و خوب برایش باشیم. اینگونه ارتباط بسیار بهتری با هر یک از افراد مهم زندگی‌مان برقرار می کنیم و آنها نیز به جای صحبت با افراد دیگر در اجتماع که گاهی ما تمایل نداریم عزیزانمان با آنها ارتباط داشته باشند ما را برای هم صحبت شدن و در کنار خود بودن انتخاب می کنند

اما یک دوست صمیمی و خوب چه دوستی است و چه ویژگی هایی دارد که باید آنگونه شویم؟

هر یک از ما در کنار دوست صمیمیان بسیار راحت هستیم، او ما را درک می کند، راز نگه‌دار ما است، به ما دستور نمی دهد، یک دوست صمیمی و خوب کنار ماست نه در مقابل ما، به نظرات و عقاید و سلیقه های ما احترام می گذارد، ما را درک می کند و گفته اند لذت فهمیده شدن حتی از دوست داشته شدن هم بالاتر است، یک دوست صمیمی و خوب به ما اهمیت می دهد، برای چیزهایی که برای ما با ارزش هستند ارزش قائل است، یک دوست صمیمی و خوب نظراتش را بر ما تحمیل نمی کند اما ما را راهنمایی می کند تا رشد کنیم، یک دوست صمیمی و خوب با ما شوخی می کند و به زبان خودمانی با ما بگو بخند دارد، یک دوست صمیمی و خوب مشتاقانه پای دردودل و صحبت های ما می نشنید، یک دوست صمیمی و خوب در لحظات سخت زندگی پشتیبان ما است، یک دوست صمیمی و خوب ما را در رسیدن به خواسته هایمان*اهداف، رویاها و آرزوها* تشویق می کند ۱

راستی رابطه‌ی ما با خداوند چگونه است؟ آیا او را تنها به عنوان یک خالق در نظر گرفته ایم و یا نه به عنوان یک دوست صمیمی و یا حتی صمیمی‌ترین دوست خود!؟، که ساعت هایی را با او خلوت می کنیم، با او صحبت می کنیم، که اگر اینگونه به رابطه‌ی خود با خداوند نیز نگاه کنیم چقدر این ارتباطِ الهی شیرین، دوست داشتنی و جذاب می شود. او که مشتاقانه منتظر ماست و بارها گفته است که مشتاق هم صحبتی با ماست

بنابراین اگر خواهان داشتن روابطی صمیمی، گرم و پایدار با افراد مختلف و مخصوصا با عزیزانمان هستیم، راه حل این است: “یک دوست صمیمی و خوب بودن”، همانطور که گفته شد فارغ از تمام نقش های دیگری که در زندگی بر عهده داریم، چه پدر باشیم، چه مادر باشیم، چه برادر باشیم، چه خواهر باشیم، چه رهبر و مدیر یک کسب و کار و یا سازمان باشیم، چه همکار باشیم و…؛ “دوست صمیمی و خوب بودن” باعث می شود روابط بسیار بهتر، گرم تر، صمیمی‌تر و پایدارتری با دیگران برقرار کنیم

اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد، شکافی در اینجا به چشم می خورد که باید با دقت از آن عبور کرد تا افرادی که دوست داریم در زندگی‌مان باشند و افراد مختلفی که حضورشان را در زندگی‌مان مهم می دانیم و مخصوصا عزیزانمان ما را به عنوان دوست صمیمی و خوب خود در نظر بگیرند. شکاف بزرگ برقراری ارتباط با عزیزانمان هم سطح نبودن با آنهاست. برای مثال تفاوت سنی پدر و مادر با فرزند و درک فرزند در هر سنی می تواند یک شکاف بزرگ باشد که مانع از برقراری ارتباط دوستانه با او شود. اینجا وظیفه‌ی پدر و مادر است که تا جای ممکن از این شکاف پل مقاومی بسازند برای درک فرزند خود، شناخت روحیات، حالات و در نتیجه شخصیت فرزند در هر سنی و توجه به مسائل روز که فرزند با آنها دغدغه‌ی ذهنی دارد موضوعات مهمی است که باید به آنها در هنگام برقراری ارتباط توجه ویژه داشت

جدا از موضوع پدر و مادر و فرزندی، تا جای ممکن تطبیق خود با دیگر افرادی که می خواهیم با آنها رابطه ای گرم، صمیمی و پایدار برقرار کنیم موضوع مهمی است که شکاف برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی و پایدار را از میان برمی دارد. یکی از موضوعات مهمِ دوست صمیمی بودن برای هر فردی که برایمان مهم است و حضور پُر رنگ او را در زندگی خود می خواهیم رفع این شکاف است، یعنی تا جای ممکن تطبیق خود با آنها*افراد مختلف* حال آن افراد چه کسانی باشند، چه نقشی در زندگی ما داشته باشند و در چه سنی باشند تفاوتی ندارد و با رعایت مواردی که گفته شد قابل حل است

هر یک از ما به عنوان افرادی که در مسیر موفقیت قرار داریم باید به این موضوع با دقت بیشتری توجه کنیم چون دیگران از این موضوع مهم آگاه نیستند، بنابراین این وظیفه‌ی ماست که اینگونه با افراد مهم زندگی‌مان و افرادی که می خواهیم در ابعاد مختلف زندگی‌مان*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* حضور پُر رنگی داشته باشند رفتار کنیم و یک دوست صمیمی و خوب برای آنها باشیم چون آنها این موضوع را نمی دانند اما به شدت خواهان آن هستند

امیدوارم از اولین افرادی باشی که از این راه حل عالی برای برقراری و حفظ ارتباط بسیار بهتر با دیگران استفاده می کنی. به مرور زمان این “مهمترین راز برقراری ارتباط صمیمی و پایدار با دیگران” آرام آرام باب خواهد شد و بسیاری از مردم از آن استفاده خواهند کرد و از فواید عالی آن برای برقراری ارتباطی صمیمی و پایدار با دیگران بهره مند می شوند. بعد از این مقاله در مورد این موضوع از زبان بسیاری از افراد دیگر با ذکر مثال هایی بهتر بیشتر خواهی شنید/ موفق باشی.

۱۴۰۰/۲/۲۴

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

مطالب مرتبط:

دوست خوب و واقعی چه کسی است؟

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *