من و ما تا فنا

میانِ من و ما فاصله‌ای است؟ بردار

حجاب را بردار، من را بردار، ما را بردار

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

– – –

پینوشت:

با چشمِ منی جمالِ او نتوان دید؛ با گوشِ تویی‌ نغمه‌ی‌ او کس نشنید

این ما و تویی‌ مایه‌ی‌ کوری‌ و کری‌ است؛ این بُت‌ بشکن تا شودت دوست پدید/ امام خمینی(ره)

فارغ از ما و من است آنکه به کوی‌ تو خزید؛ غافل از هر دو جهان کی‌ به هوای‌ من و ماست!؟/ امام خمینی(ره)

بار خدایا تا کی میان من و تو, من و تویی بود؟. منی از میان بردار تا منیّتِ من به تو باشد، تا من هیچ نباشم/ ذکر بایزید بسطامی(ره)– تذکره الاولیاء

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر