روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده

نوجوانی و جوانی چگونه گذشت؟
1395-05-30
علم بهتر است یا ثروت؟
1395-05-30

روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده

روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده:

روی پیشانی هیچکس ننوشته اند بازنده، این برچسب را بیشتر خود انسان ها به خودشان می زنند؛ آن را بر دارید و به جای آن بنویسید برنده؛ حقیقتا هم همین طور است شما برنده می شوید، چرا؟ چون همه چیز در این جهان برای شما بر پایه آن چیزی بنا می شود که آن را باور دارید. اگر باور داشته باشید که: “من در هر کاری که انجام می دهم شکست می خورم، هیچ چیز به نفع من نیست، همه پُل ها برای رسیدن به موفقیت خراب است و…” این باورها همان ها را برایتان خلق می کنند.

بیاییم از طبیعت بیاموزیم؛ یک کشاورز را تصور کنید، او با قوانینی در این جهان آشنا است. زمین خود را شخم می زند و به خوبی به آن می رسد، سپس دانه های بذر مورد نظر خود را در زمین می کارد، پس از آن به آنها آب می دهد و سپس به آنها رسیدگی می کند تا بذرها روند رشد طبیعی خود را طی کنند و در زمان مناسب سر از خاک بیرون آورند و در نهایت پس از مدتی حاصل تلاش های خود را برداشت می کند.

این قانون طبیعت کاملا در زندگی ما هم جریان دارد؛ زمین کشاورزی ما فکر ماست، باید به خوبی به آن برسیم. دانه های بذر باورها و نگرش های ما به زندگی است؛ آب و نور هم امید، امیدواری، تلاش و پشتکار ماست. اگر اینها را داشته باشیم، پس از مدتی که زندگی روند رشد طبیعی خود را طی کرد حاصل تلاش های خود را برداشت می کنم.

به این موضوع ریز دقت کنید: هیچ کشاورزی در جهان نمی آید بذر علف هرز را در زمین خود بکارد و توقع این را داشته باشد که به جای آن گندم سبز شود، این اصلا با قوانین جهان هستی سازگاری ندارد؛ و حالا هیچ انسانی نمی تواند بر روی پیشانی خود برچسب بازنده بزند و انتظار این را داشته باشد که در زندگی برنده شود و به موفقیت برسد.

امروز بیاییم تصمیم بگیریم با جهان و قوانین نامرئی آن آشتی کنیم، اگر واقعا به موفقیت می اندیشیم و هر مأموریت، اهداف، آرزو و رویایی که در زندگی داریم و می خواهیم به آنها برسیم، دست از باورها و نگرش های منفی خود برداریم و آنها را با باورها و نگرش های درست جایگزین کنیم.

طبیعت پُر از درس است: من این را خودم امتحان کردم و ساعت ها به آن اندیشیدم. خدا را شکر در “روستای اسلامیه” کوه فراوان است، به فتح یکی از آنها رفتم، در میانه کوه چند جمله را تکرار کردم، هر جمله ای که می گفتم همان جمله به سمت خودم باز می گشت؛ زندگی هم دقیقا همین طور است، هر چیزی که از خودمان به او بدهیم او همان را به ما می دهد، اندیشه ها، باورها و نگرش مثبت ما اتفاقات خوب را در زندگی به سمت ما جذب می کند. هر چقدر عشق بورزیم، محبت کنیم، دیگران را دوست داشته باشیم، شاد باشیم و ببخشیم همان قدر آن چیزها به سمت ما باز می گردد و همه چیز اینگونه است؛ مثبت یا منفی به سمت خودمان بر می گردند.

یکی از دوستانم در “جزیره قشم” برایم تعریف می کرد در سفرش به “تایلند” در محوطه ای باز، بومرنگ ها را پرتاب می کردند و آن بوم رنگ ها به همان سرعت و قدرت پرتاب شده دوباره به سمت خود افراد بر می گشتند؛ او می گفت: “زندگی هم همینطور است”. نگاه تیز بین و هوشمندانه اش را تحسین کردم و گفتم: “تو هم به ریشه ها خوب دقت می کنی”.

همه این ها به کنار، ما در قرآن کریم آیه بسیار زیبایی داریم، خداوند فرموده است: “برای هر چیز پاسبان ها از پیش رو و پشت سر برگماشته که به امر خدا او را نگهبانی کنند و خدا با آن همه مهربانی به خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند و… / رعد – ۱۱؛ یکی از مصادیق این آیه هم موضوع این مقاله است.

افکار ما و طرز نگاه مان به جهان هستی و دنیای اطرافمان هم دقیقا مانند زمین کشاورزی، کوه و بوم رنگ هستند، هر چه را به آنها بدهیم همان ها را به ما می دهند؛ پس بیاییم از امروز برچسب بازنده را از روی پیشانیمان برداریم و بر روی آن بنویسیم برنده تا با دانش، علم و تلاش به مأموریت، اهداف، رویاها و آرزوهایمان برسیم و قله موفقیت را فتح کنیم.

هیچ مانعی در مسیر رسیدن به موفقیت بزرگ تر از اندیشه ها، باورها و نگرش های منفی خود ما نیست/ محمد کارگر مزرعه ملا

۱۳۹۵/۴/۴

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *