آدم و زندگانِ مُرده

آن عاشقان که در میخانه در جستجوی تواند

ساغر از دستِ تو نوشیدن و آدم شده‌اند

آن بی‌خودان که به راهِ نفسند و بازی خورده‌اند

کافرِ راه عشقند و در دم مرده‌اند

زندگانِ مرده‌اند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۱۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر