چگونه در اجتماع به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم؟
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ای آفتابِ تابان
۱۳۹۸-۰۳-۱۳

عُلومِ غیب

عالِم به عُلومِ غیب گشتی

چون شمع به آن خانه کنشتی

۱۳۹۷/۳/۱۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید