شهابِ مسافر، به مقصد رسیده ای؟
۱۳۹۸-۰۲-۲۸
گذشته ی تاریک- آینده ی روشن
۱۳۹۸-۰۲-۲۸

خوابِ زمستانی

درگیر فکرهای مسموم شده است و نمی داند

کی از خوابِ زمستانی خود برخیزد خدا داند

۱۳۹۷/۷/۲۳

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید