رازِ مستی
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
بی تو
۱۳۹۸-۰۳-۰۲

تاب و تب

از عشقِ تو در تاب و تبم تاب و تبِ من

۱۳۹۶/۹/۱۶

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید