مستند ضد

مجموعه ی “مستند ضد” تلاش می کند در هر قسمت با طرح یک موضوع ظاهرا کم اهمیت به نبرد با کلیشه‌های ذهنی درباره ی محیط پیرامون ما برود چراکه ضدیت با کلیشه‌ها ‌کلید دیدن وقایع جهان از دریچه‌ای جدید است. هر قسمت از این مجموعه مستند به موضوع متفاوتی پرداخته و تلاش می کند ما را ترغیب کند که نگاه متفاوت تری به جهان پیرامون خود داشته باشیم. در این قسمت صنعت مُد و پوشاک اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که پای خود را به کشورهای دیگر نیز باز نموده، مورد استقبال قرار گرفته و شرکت ها و برندهای مطرح پوشاک را هم به خود علاقه مند کرده است و آنها مجموعه های اسلامی برندهای خود را راه اندازی نموده اند.

بازگشت به صفحه ی دنیای پوشش، مُد و حجاب