گنجی در دل

1398-02-30

گنجی در دل

تو از پی چه هستی؟ گنج در دلِ خود داری گنجی که نهان باشد گر بگردی به دست آری ۱۳۹۷/۲/۲۳ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه […]