گذشته ی تاریک- آینده ی روشن

1398-02-28

گذشته ی تاریک- آینده ی روشن

از روزی که سرنوشتِ برخی را فهمیده ام دیگر سنگ کسی را به سینه نمیزنم اینکه فلانی که بود و چه کارهایی کرد دیگر معادله ی […]