چرا زندگی هر یک از ما به فلسفه گره خورده است؟،

۱۳۹۸-۰۷-۱۹

چرا زندگی هر یک از ما به فلسفه گره خورده است؟

با شنیدن کلمه “فلسفه” چه چیزی به ذهنت خطور می کند؟ یک چیز عجیب و غریب و ناشناخته! یک چیزی که به هیچ درد از زندگی […]