ویژگی های انسان های موفق

1399-04-27

۸ راز مشترک ۵۰۰ انسان موفق در حوزه های مختلف در چیست؟

۵۰۰ فرد بسیار موفق در حوزه های مختلف در چه مواردی با هم اشتراک داشته اند؟ ریچارد سنت جان، به این سوال و تیتر مقاله ی […]