1402-09-10

اهمیت نوآوری و تفاوت آن با خلاقیت

دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و برای عقب نیفتادن از آن نیاز به نوآوری مداوم می‌باشد، با وجود نوآوری هر چیزی که از قدمتش […]
1397-02-13

هنر و هنرمند

هنر به زندگی انسان تازگی می دهد و کار یک هنرمند واقعی این است که به انجام هر کاری که مشغول است در آن هنر را […]