میهن دوستی

1402-06-03

وطن‌دوست کیست و وطن‌دوستان به چه مواردی توجه دارند؟

وطن جایی‌ست که همه‌ی ما و آبا و اجدادمان در آن متولد شده‌ایم، رشد کرده‌ایم و ریشه‌های ما در آن خاک است و به ما هویت […]