1399-07-11

همنشین، تو را در عالم خویشتن کشد

در زندگی خود با چه افرادی در ارتباط می باشی؟ نزدیکان و دوستانت چه طرز فکری دارند؟ چه باورهایی دارند؟ هدف هایشان در زندگی چیست؟ چه […]
1396-09-17

من نور خورم که قوت جان‌ست

در روزهایی از زندگی ام اتفاقات جالب و برخی اوقات اتفاقات شگفت انگیزی رُخ می دهند که اگر فرصت شود سعی می کنم آنها را با […]