مفتونِ توأم…

۱۳۹۸-۰۲-۲۹

مفتونِ توأم…

مفتونِ توأم حافظ؛ ای جانِ مرا رافض ۱۳۹۷/۳/۸ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا