معنی تقدیر و سرنوشت

1400-06-19

سرنوشت چیست؟

آیا چیزی به نام سرنوشت وجود دارد؟ آیا خداوند برای هر یک از ما مسیر از پیش تعیین شده ای را انتخاب کرده است؟ اگر این‌گونه […]