مسیرِ نور

1398-03-02

مسیرِ نور

یکی ذکر می گفت یکی مردِ حق بود یکی در تکاپوی دیدارِ حق بود ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ پی نوشت: به عمل کار برآید به سخن دانی نیست/ سعدی […]