1401-10-16

قهرمان کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

قهرمان های هر کشور مایه ی افتخار و سربلندی برای آن کشور و مردم آن هستند و قهرمان کسی است که در شرایط مختلف و مخصوصا […]
1397-08-25

قهرمان زندگی خودت باش

فرصت را غنیمت شُمُر که عمر در گذر است هدیه ی خداوند به هر یک از ما زندگی ست که باید آن را تا زمانی که […]
1396-12-04

یک سوال مهم

یک سوال مهم وجود دارد که باید آن را در زندگی، از خودمان بپرسیم، در مواقعی که فشار فکری و جسمی زیادی رویمان است و برخی […]