فرانچایز

1397-05-22

بخش فرانچایزهای شرکت نامداران پارس ایساتیس در حال بررسی و راه اندازی

از آنجا که صنعت فرانچایز در فروش محصولات تولیدکنندگان گمنام و اشتغالزایی بالا، می تواند در این روزهای سخت در کشور که مسئله تولید داخلی و […]