فتحِ دل

1398-03-01

فتحِ دل

فتحِ این دل نمودی، دگر این دل ول نیست جُز به تسخیرِ تو بودن، دگرش حاصل نیست فتحِ این قله ی کوهِ دلم در دست تو […]