عُلومِ غیب

1398-03-13

عُلومِ غیب

عالِم به عُلومِ غیب گشتی چون شمع به آن خانه کنشتی ۱۳۹۷/۳/۱۰ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا