صد تا زمستونم بیاد، امکان نداره سرد شیم

1398-10-27

صد تا زمستونم بیاد، امکان نداره سرد شیم

در هفته هایی که گذشت حال و احوال همه ی ما دستخوش تغییرات عجیبی بود و هنوز هم هست از شهادت برخی عزیزان تا سقوط هواپیمای […]