شب یلدا

1398-09-29

هر شبت یلدایی

می تواند هر شبت یلدایی باشد یعنی با همان شور و شوق و حال و هوایی که در شب یلدا احساس می کنی به خوبی، خوشی، […]
1397-09-30

خداحافظ پاییز

– در می زند و در را باز می کنم – دوستی قدیمی ست – می گویم: تو کجا اینجا کجا؟ – – می گوید: شنیدم […]