شب یلدا

1402-10-01

یلدای به یاد ماندی

آن شب جمعشان جمع بود در این سال‌ها از این لحظه‌ها خیلی کم پیش می‌آمد که همه‌ی خانواده بدون استثنا همگی دور هم باشند و شبی […]
1401-10-02

نور و بیداری

جایگزینی برای نور نیست و نور چیست؟ “روشنایی و گرما و هر چه که این دو را در بر می گیرد و هر چه که از […]
1398-09-29

هر شبت یلدایی

می تواند هر شبت یلدایی باشد یعنی با همان شور و شوق و حال و هوایی که در شب یلدا احساس می کنی به خوبی، خوشی، […]
1397-09-30

خداحافظ پاییز

– در می زند و در را باز می کنم – دوستی قدیمی ست – می گویم: تو کجا اینجا کجا؟ – – می گوید: شنیدم […]