سرنوشت خود را ساختن

۱۳۹۷-۰۶-۰۲

سرنوشت ساز

جذاب است سرنوشت ساز باشی برای خودت برای کسانی که میشناسیشان و یا آنها تو را میشناسند و یا نه، آنها که در آینده با تو […]