1402-10-08

چگونه زندگی خوبی داشته باشیم؟

میلاد هر پیامبر نشان از این است که خداوند به فکر انسان است و او را به حال خود رها نمی‌کند و برای راهنمایی و هدایتش […]
1398-10-06

زندگی یک ماجراجویی همیشگی است

در مسیر رسیدن به موفقیت ممکن است اتفاق بسیار مهمی بیفتد که دیگر نخواهیم به آنچه می خواستیم برسیم: “خواسته های*اهداف، رویاها و آرزوها* مهم زندگی […]
1398-01-23

از زمان تولد همیشه در سفری

چه چیز بهتر از اینکه بعد از یک کوهپیمایی و ماجراجویی هیجان انگیزِ سخت و شیرین، به خانه برگردم، یک چای دبش بریزم، در حالی که […]