زندگی مشترک

1400-08-21

مهم‌ترین عوامل در دوام زندگی مشترک

در این سال‌ها افراد زیادی با مشکل مواجه شدن در زندگی مشترک به روش‌های مختلف تماس‌هایی داشته‌اند وقتی پای صحبت آنها می‌نشستم درد مشترک بسیاری از […]
1399-11-03

داستان خاطرات یک زندگی مشترک

وقتی در مورد یکی از مهمترین تصمیمات زندگی اش فکر می کرد حال و هوای عجیبی داشت همیشه مرد رویاهایش را یک مرد کامل تصور می […]