1399-12-08

درس هایی از زمستان

در آخرین ماه زمستان هستیم و آرام آرام به بهار سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم و طبیعت همیشه به موقع و به نظم پیش می رود، […]
1397-11-19

برخیز که می رود زمستان

برخیز که می رود زمستان/ سعدی زمستان زیبا را دریاب فصل آرامش بخشی است برخی درختان و گیاهان در خواب هستند و منتظر بهار آسمان ابری […]
1396-01-11

زمستان

زمستان در حال جمع کردن کوله بار خود است. او خواهد رفت و درختان لحظه شماری می کنند برای بهار، برای بیدار شدن از خوابی طولانی. […]