رویاهایی که در قلبت هستند را دوست داشته باش

1398-03-24

رویاهایی که در قلبت هستند را دوست داشته باش

و روزی میرسد که به رویاهایت میرسی اما قبل از آن باید دستِ رویاهایت را به گرمی و مُحکم بگیری رویاهایی که خداوند آنها را در […]