روز شعر و ادب فارسی

1402-06-31

در باب شعر و شاعری

نوعی از سخن گفتن و نگارش با شعر میسر می‌شود که از قدیم الایام نقش مهمی در محافل مختلف داشته و در بطن زندگی مردم سرزمین‌مان […]
1401-07-01

دریای نور

دیگر وقت رفتن رسیده بود، آخرین نگاهش را به حرم انداخت، دل کندن برایش سخت بود اما باید می رفت تا به شهر خود برسد و […]