رهایی از ترس

1397-09-23

دو دلیل مهم در نرسیدن به رویاها و اهداف و چگونگی عبور از آنها

دو مورد از دلایل نرسیدن به رویاها و اهداف “ترس ها” و “عادت ها” هستند ترس از قدم برداشتن در مسیری جدید برای رسیدن به رویاها […]