راه بلد

1398-02-31

راه بلد

شیخِ نورانی ما مذهبِ رندان پیمود شیخِ آفت زده اما ره بی هنران می پیمود پی نوشت: “شیخ آفت زده” شخصیتی است که در لباس دین […]