دگر چه می خواهم؟

1398-02-29

دگر چه می خواهم؟

آدم از این عالم چه می خواهد؟ پدر، مادر، دلی بی دردسر سقفی بالای سر و من همه ی این ها را به لطف خدا دارم […]