در روزهای قرنطینه چه کنیم؟

1399-01-08

در این روزهای بهاری و خانه نشینی چه کارهای ارزشمندی انجام دهیم؟

اولین روزهای امسال، عجیب و غریب است مگر نه!؟ قرنطینه ی خانگی شده ایم و همه ی دنیا همین است این عیدی عجیب و غریبی است […]