حرف آخر

1400-12-27

حرف آخر در آخرین جمعه سال ۱۴۰۰

مثل هر سال به آخرین جمعه رسیدیم و سالی دیگر را پشت سر گذاشتیم سالی که بنشینیم و با خود خلوت کنیم می بینیم پُر از […]
1397-12-24

حرف آخر در آخرین جمعه ۱۳۹۷

گذرِ سال ها چه چیزهایی را به تو می گویند؟ میبینی؟ همه در این گذرِ سال همراهت بودند: “خانواده ات، دوستانت، همسایگانت، مردم روستا یا شهر […]