تو معمار زندگی خویشتنی

۱۳۹۸-۰۸-۱۷

تو معمارِ زندگیِ خویشتنی

موفقیت و رسیدن به خواسته ها چیزی نیست جُز ساختن و تو مثل همه ی مردم جهان معمارِ زندگیِ خویشتنی در مسیر موفقیت این موضوع خیلی […]