توانیابان موفق

1401-09-18

شکیبا باش

چند وقتی بود که زندگی مشترک خود را با هم شروع کرده بودند نشسته بودند و مشغول صحبت پرسید: – نظرت چیه؟ گفت: – – در […]