تفاوت انتخاب با تصمیم

۱۴۰۰-۰۳-۲۸

انتخاب

در زندگی، همه‌ی ما هر روز و در همه حال در حال انتخاب هستیم اینکه به چه چیزهایی فکر کنیم اینکه چه چیزی بپوشیم اینکه چه […]