تفاوت الگو داشتن با تقلید کردن از فردی در چیست؟

1398-06-15

در مسیر موفقیت تفاوت الگو داشتن با تقلید کردن از دیگران در چیست؟

در چند مقاله قبل در مورد الگو داشتن در زندگی مقاله ای را برای شما عزیزان نوشتم اما یک نکته ریز ولی مهم از آن مقاله […]