تعارف داشتن

1402-03-12

رودربایستی چیست و چطور آن را کنار بگذاریم؟

اونایی که تمرین هفته ی پیش رو انجام ندادن خودشون بیان وایسن بیرون، دستاشونم بگیرن جلو اون خط کشم بدید بهم لطفا مبصر چهار ساله خب […]