ترس از دست دادن

۱۳۹۹-۰۷-۱۸

چگونه وقتی از اعضای خانواده و عزیزانمان دور هستیم نگران آنها نباشیم؟

“ترس از دست دادن” را که در گوگل سرچ کنی تقریبا ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نتیجه را پیش‌بینی می کند که نشان دهنده ی این […]