بسم‌الله القاصم الجبارین

۱۳۹۸-۱۰-۱۳

از دل نمی روی اگر از دیده رفته ای

حق چیست و باطل چه چیز!؟ سالهاست از چه سخن می گویند!؟ چه فرض کرده اند مردم دنیا را!؟ کاخ سفیدی که در آن قلب های […]