بازی های المپیک ۲۰۲۰

1400-05-15

مهم‌ترین پیام المپیک

چند روزی است که بازی های المپیک ۲۰۲۰ در حال برگزاری می باشد و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی از کشورهای مختلف در آن حضور دارند به […]