انواع ایثار

1401-09-11

کاری تأثیرگذار و ماندگار به نام ایثار

انسان چه وجود والایی دارد چه صفت هایی را می تواند در خودش ایجاد کند یا به قول امروزی ها چه آپشن هایی را می تواند […]