امام علی(ع)

1398-03-03

عمیق بودن

چاه عمیق است و در خود گوهرِ نابی را دارد به نام آب و امام علی(ع) عمیق ترین انسانِ عصرِ خویش بود و گوهرِ نابی را […]